صادرات کالا

برخی از شرکای تجاری شرکت هومان اکسیر که در زمره تولیدکنندگان داخلی کالا و محصولات غذایی هستند، تشریفات اداری و لجستیکی جهت صادرات کالای تولیدی خود را به این مجموعه سپرده‌اند. این امر ضمن ایجاد مجال بیشتر برای تولیدکننده جهت تمرکز بر افزایش کیفی محصول، موجب کاهش هزینه‌های صادرات برای ایشان می‌گردد زیرا صادرات در مجموعه هومان اکسیر در حجم نسبتا بالا و گستره  و تنوع فراوان انجام می‌گردد که این عوامل در کنار کارآزمودگی منابع انسانی شاغل مجموعه به کاهش هزینه و افزایش سرعت و کم اثر شدن مشکلات پیش‌بینی‌نشده در فرآیند صادرات منجر می‌گردد.

ضمنا این رویه موجب استفاده بهینه تولیدکننده از مشوق‌های صادراتی ارائه شده توسط دولت جمهوری اسلامی در زمینه ارزآوری برای کشور می‌گردد.

شرکت هومان اکسیر آمادگی دارد تا به صورت کامل یا بخش‌بندی شده، روند صادرات محصولات شما را مدیریت نموده و بهینه‌سازی نماید.