بازاریابی محصولات

همکاری مجموعه هومان اکسیر با بخش نسبتا بزرگی از تولیدکنندگان زمانی به وقوع پیوست که ایشان قصد بازاریابی محصولات خود (صنعتی، دارویی، مواد غذایی و ...) در بازار داخلی، بازار کشورهای حوزه خلیج فارس، بازار حوزه CIS، بازار اروپای شرقی، بازار اسکاندیناوی، بازار شمال آفریقا و بازار آمریکای مرکزی و جنوبی را داشته‌اند. این همکاری پس از مدتی منجر به شراکت تجاری و عرضه محصولات تولیدی در بخش‌هایی از این بازارها و تقویت برندهای مربوطه گردید.

همچنین از آنجایی که حجم نوآوری‌ها و اختراعات متخصصین ایرانی از میانگین جهانی بالاتر بوده و گاها از این محصولات در بازار داخلی استقبال خوبی به عمل نمی‌آید، شرکت هومان اکسیر نسبت به ایجاد و توسعه بازار این‌گونه اقلام در بازارهای مذکور اقدام می‌نماید و ضمن رعایت حق ثیت مخترعین، نسبت به جذب سرمایه جهت تولید انبوه آن در کشورهایی که تولید محصول دارای توجیه اقتصادی باشد، اقدام می‌نماید. چندین تجربه موفق در این زمینه نشان از عزم این مجموعه جهت حمایت از ابداعات و نوآوری‌های هم‌میهنان دارد.